Affärsutveckling

I dagens värld har den digitala omvandlingen blivit en viktig del av vår vardag, och det är viktigt att vi alla anpassar oss till den. För att effektivt hantera de utmaningar som denna pågående förändring innebär måste vi utveckla nya sätt att visualisera och hantera våra affärsmodeller snabbt, innovativt och effektivt.

För att uppnå detta måste vi sätta våra affärsmodeller i ett större sammanhang av aktuella trender, marknadskrav och konkurrens. Dessutom är det viktigt att skapa en portfölj med alternativa affärsmodeller som snabbt kan testas mot verkliga scenarier, vilket möjliggör snabb innovation.

Genom att använda dessa strategier kan företagen ligga steget före i det digitala landskapet som ständigt utvecklas och möta kundernas ständigt föränderliga krav.

Navigate Consulting erbjuder teknikagnostiska affärsarkitekter med kompetensen att arbeta metodiskt med din verksamhet utifrån ett holistisk perspektiv. Vi delar upp ditt värdeerbjudande i produkt- och tjänstedesign, affärsmöjligheter och teknik för att beskriva helheten i termer av affärsverksamhet och IT – båda samtidigt.

Din kunskap om marknaden, kunder och värdeerbjudanden, som är unik för ditt företag, omvandlas till praktiska verktyg för att möjliggöra strategiskt värdeskapande som utnyttjar företagets alla möjligheter, där IT-leveranserna är en möjliggörare i innovationsprocessen och säkerställer att affärsverksamhet och IT blir en enhet.