Artificiell intelligens och Internet of Things

Dagens tillgång till stora mängder data och avancerad teknik ger möjligheter att inte bara efterlikna utan även överträffa människans förmåga att fånga, bearbeta och använda information på ett intelligent sätt. På Navigate Consulting ger vi stöd till våra kunder genom hela kedjan för automatisering och förbättring för att skapa affärsnytta.

Konkret Affärsnytta

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och internet of things (IoT) har accelererat under de senaste åren. Med ett ökande antal affärsmodeller som använder AI och IoT är en viktig fråga när man investerar i dessa områden hur man kan kontrollera projektkostnaderna samtidigt som man får konkreta affärsnytta av dessa tekniker. Våra erfarna konsulter på Navigate Consulting kan hjälpa till med att skapa beslutskriterier och beräkningar för att skapa en sund affärsidé för investeringar.

Effektivt projektgenomförande med Navigate Consulting

Med över 20 års erfarenhet av att implementera IT-lösningar, främst inom ERP, har Navigate Consulting även expertis inom AI och IoT. Vi erbjuder ett komplett implementeringspaket med förvaltningsspecialister, tillämpningsspecialister och tekniska specialister, inklusive specialister på hårdvarusensorer.

AI- och IOT-tjänster