Human Capital Management

En modern HCM-lösning (Human Capital Management) fungerar som den centrala länken mellan alla HCM-processer och individer inom organisationen. Det typiska HCM-processlandskapet omfattar kritiska funktioner som rekrytering, onboarding, incitamentshantering, lön och offboarding. Det gör det också möjligt för HR och rekryterande chefer att arbeta närmare varandra under rekryteringen.

Genom att implementera en integrerad HCM-lösning säkerställs att data bara matas in en gång och delas sömlöst mellan alla funktioner i realtid. Detta enhetliga tillvägagångssätt möjliggör strömlinjeformad automatisering av affärsprocesser och ger bättre beslutsfattande genom användning av analysverktyg och interaktiva dashboards.

Dessutom erbjuder en modern HCM-lösning avancerade rapporterings- och analysfunktioner, vilket ger ovärderliga insikter i prestationsutvärdering, lönehantering och strategisk personalplanering. Dessa funktioner ger organisationerna de verktyg de behöver för att optimera sin HR-verksamhet och fatta datadrivna beslut för fortsatt tillväxt och framgång.

Rekrytering

Rekrytering är oundvikligen det första steget i dina HCM-processer. Hur denna process struktureras kommer att avgöra hur framgångsrik du är i att identifiera och därefter anställa topptalanger till din organisation.
Kom i kontakt med en rekryteringsexpert

Onboarding

När en ny medarbetare har anställts startar onboarding-processerna. Du kan behöva skapa olika konton för interna system för den nyanställde redan innan hans eller hennes första dag. En strukturerad introduktion till företaget, rollen och de olika teamen kan vara en del av de första dagarna eller till och med veckorna för att ge din medarbetare de bästa förutsättningarna att lyckas i sin nya roll.
Ta kontakt med en expert på onboarding

Måluppfyllelse

Prestationsstyrning inom ramen för HCM är en omfattande process som innebär att sätta upp tydliga mål, ge regelbunden feedback och coachning, erkänna prestationer och investera i medarbetarnas utveckling. Genom att implementera effektiva metoder för prestationshantering kan organisationer öka medarbetarnas engagemang och produktivitet och i slutändan uppnå sina affärsmål.
Ta kontakt med en expert på prestanda

Lön och förmåner

Samtidigt som många anställda motiveras av andra saker än rent ekonomisk ersättning. Är lön och förmåner fortfarande en integrerad del av HR-processen och en viktig faktor för att behålla dina medarbetare. Ett modernt HCM-system kan hjälpa dig att jämföra de anställdas ersättningar med varandra och se till att alla anställda får skälig ersättning.
Ta kontakt med en expert på lön och förmåner

Lönehantering

Lönesystemet beräknar löner, arbetsgivaravgifter och andra förmåner. Systemet bör integreras med ert ekonomisystem för att underlätta utbetalning av löner och stämma av betalningarna i banken.
Ta kontakt med en löneexpert

Offboarding

Personalomsättning är oundvikligt när personer byter jobb på grund av interna förflyttningar, nya jobbmöjligheter, pension eller uppsägning. När en anställd slutar är det viktigt att bland annat återkalla åtkomstbehörigheter, återlämna IT-utrustning och bedöma avtal om konkurrensklausuler, bland andra viktiga uppgifter.
Ta kontakt med en expert på offboarding

En heltäckande HCM-lösning kan erbjuda mycket mer

De ovan nämnda HCM-processerna är bara en liten del av de processer och aktiviteter som ingår i Human Capital Management. En heltäckande HCM-lösning kan också hjälpa ditt företag med följande:

  • Strategisk planering av personalstyrkan

  • Utbildning och utveckling

  • Planering av efterträdare

  • Prestationsstyrning

  • Tidrapportering och frånvaro

  • Schemaläggning

  • Inbyggd analys och instrumentpaneler

Branscherfarenhet inom HCM

Vi kan hjälpa er att implementera och hantera ert Oracle HCM-system

Som oberoende Oracle-partner kan vi hjälpa er att implementera rätt system för att modernisera era HCM-processer. Vi har experter med omfattande erfarenhet av Oracle Fusion Cloud HCM. Läs mer om Oracle HCM

Vill du veta mer?