Financials

Processerna kring Financials är centrala i alla moderna företag. Processlandskapet för Financials omfattar vanligtvis underprocesser som huvudbok, Leverantörsreskontra och kundreskontra, anläggningstillgångar och cash management.

Att ha alla centrala finansiella delprocesser i en heltäckande ERP-lösning säkerställer att data matas in en gång och delas över alla områden i realtid, för att möjliggöra automatisering av affärsprocesser, bättre beslutsfattande genom användning av analysverktyg och dashboards.

En modern ERP-lösning erbjuder dessutom avancerade rapporterings- och analysfunktioner som ger värdefulla insikter i finansiella resultat, lönsamhet och kassaflöde. Med korrekta och aktuella finansiella data kan företag uppfylla efterlevnadskrav, hantera risker effektivt och fatta välgrundade strategiska beslut.

Ta kontakt med en expert på finansiella processer

Huvudbok

En väldefinierad kontoplan är avgörande för de finansiella processerna. Den strukturerar konton som används i AP, AR, rapportering, konsolidering etc. Moderna ERP-system säkerställer en enda källa till sanning för GL, vilket förbättrar den övergripande finansiella verksamheten.
Ta kontakt med en huvudboksexpert

Kundreskontra

En modern process kring kundreskontra automatiserar fakturahanteringen, ansluter till din bank och stämmer automatiskt av dina fordringar och ger prognoser för framtida positivt kassaflöde baserat på dina kunders betalningsbeteende.
Kom i kontakt med en AR-expert

leverantörsreskontra

Er AP-process (leverantörsreskontra) ska vara enkel att använda, följa reglerna och säkerställa att era korrekta fakturor godkänns och betalas i tid och automatiskt via anslutning till er bank. Dessutom kan AI hjälpa dig att upptäcka avvikelser och stödja din redovisningsprocess. Läs om hur vår applikation för fakturahantering kan hjälpa ditt företag.
Läs mer här

Anläggningstillgångar

Processen för anläggningstillgångar omfattar i de flesta företag förvärv och avyttringar samt avskrivningar (som kan ha skattemässiga konsekvenser) och fungerar som en sanningskälla för alla anläggningstillgångar i ett företag. Bedömningar av verkligt värde enligt IFRS 16 kan också underlättas genom processen för anläggningstillgångar.
Ta kontakt med en expert på anläggningstillgångar

Cash Management

Inom cash management är processerna för bankavstämning och likviditetsprognoser avgörande för de flesta företag, eftersom det alltid måste finnas tillräckligt med likvida medel för att betala fakturorna. Ett modernt ERP-system ansluter automatiskt till din bank och har inbyggda AI-lösningar för att förutsäga ditt företags in- och utflöden baserat på fördefinierade regler.
Ta kontakt med en expert på cash management

Konsolidering

Konsolideringsprocessen är viktig för företag som verkar inom en koncern. Om dotterbolagen finns i olika länder kommer olika skattebehandlingar och valutor snabbt att göra denna process krävande. Därför är bra systemstöd och regelbaserad konsolidering absolut nödvändigt.
Ta kontakt med en konsolideringsexpert

Rapportering till ledningen

Ledningsrapportering hjälper dig att fokusera dina affärsinsatser där de gör mest nytta. Visualisering av data i en instrumentpanel kan hjälpa dig att snabbt bedöma din verksamhet. Genom att använda analys och BI i kombination med AI och maskininlärning kan du få insikter i realtid.
Ta kontakt med en expert på rapporter

Budgetering

Budgetering behöver inte vara en process som bara sker en gång om året. Istället ser allt fler moderna företag budgetar som något som kräver kontinuerlig uppmärksamhet och uppdateringar. En stark budgeteringsplattform kan t.ex. tillhandahålla AI för att prognostisera din verksamhet eller visa avvikelser i tidigare budgetar.
Ta kontakt med en budgetexpert

Projektredovisning

Projektdrivna företag behöver i allmänhet arbeta med projektbudgetar och prognoser för att hålla kostnaderna inom budget. Projektfakturering och projektresultat är sannolikt också viktiga aspekter att ta hänsyn till.
Ta kontakt med en projektexpert

Kostnadsstyrning

En korrekt beräkning av kostnaden för sålda varor kan vara avgörande för ditt företags framgång. De värderingsprinciper som du använder för insatsmaterial och fördelningen av overhead kostnader är viktiga överväganden. Genom att säkerställa att dessa beräkningar är korrekta kan du prissätta dina produkter korrekt. Dessutom kanske du vill säkra priset på viktiga komponenter som energitillförsel eller råvaror för att minska potentiella risker.
Ta kontakt med en expert på kostnadshantering

Branscherfarenhet inom Financials

Vi kan hjälpa er att implementera och hantera ert Oracle ERP- eller EPM-system

Som oberoende Oracle-partner kan vi hjälpa er att implementera rätt system för att modernisera er ekonomiprocess. Vi har experter inom både Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) financials och Oracle Enterprise Performance management (EPM). Läs mer om de olika produkterna.

Vill du veta mer?