Business Intelligence

Navigate Consulting har omfattande erfarenhet och kompetens inom Business Intelligence. Detta inkluderar förstudier och analyser samt utveckling och programförvaltning.

Centralt för en implementering av Business Intelligence är att förstå behoven och kraven. Navigate hjälper kunden att hitta rätt tillämpningsområde, leverera färdplaner och välja rätt arkitektur, metod och verktyg för ett effektivt och framgångsrikt projekt.

När man utvecklar rapporter och analyslösningar börjar projektet alltid med en kravfas där kundens slutanvändare är viktiga. Funktionaliteten utvecklas sedan med hjälp av verktyg från Oracle, Microsoft eller någon annan leverantör som kunden föredrar.

Inom Navigate Data warehouse-projekten ligger ett stort fokus på dataintegration med hjälp av ETL (Extract Transform Load). Detta för att säkerställa kvaliteten i hela projektet och i slutlösningen. I våra projekt används de bästa verktygen från betrodda leverantörer för att garantera tid till marknaden, säkerhet och effektiv hantering. Projekten genomförs alltid i nära samarbete med det team som ansvarar för BI-lösningen för att se till att den kombinerade lösningen stöder verksamheten på ett optimalt sätt.

Alla BI- och datalagerlösningar förverkligas med Navigates expertis på plats i Sverige i kombination med experter på vårt offshorecenter i Indien för att säkerställa skalbarhet och kostnadseffektivitet.