Oracle Fusion Cloud - Enterprise Performance Management

Oracle Fusions Cloud – Enterprise Performance Management ger dig möjlighet att förbättra beslutsfattandet och ligga steget före med det enda heltäckande applikationspaket för performance management. Koppla sömlöst planering och budgetering, bokslut, rapportering, hantering av masterdata, skatterapportering med mera till ert centrala ERP-system.

Oracle Cloud EPM erbjuder ett stort antal funktioner

Planering

Oracle EPM Planning är en kraftfull molnbaserad lösning som gör det möjligt för organisationer att effektivisera sina processer för finansiell planering, budgetering och prognostisering. Med Oracle EPM Planning kan företag fatta mer välgrundade beslut, förbättra precisionen i finansiella prognoser och snabbt anpassa sig till förändrade marknadsvillkor. Oracle EPM Planning är en förstklassig molnapplikation för en mängd av dina planeringsaktiviteter, inklusive:

Financial Consolidation & Close

Oracle EPM Financial Consolidation and Close är nyckeln till att omvandla finansiell konsolidering, bokslut och rapportering till en strömlinjeformad och effektiv process. Denna avancerade molnbaserade applikation gör det möjligt för din organisation att stänga böckerna snabbare och mer exakt än du någonsin trodde var möjligt. Med Oracle EPM Financial Consolidation and Close kan du fatta snabbare, välgrundade beslut och säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav. Förbättra ditt finansiella resultat med denna förstklassiga lösning, perfekt för att optimera olika finansiella konsoliderings- och rapporteringsuppgifter, inklusive:

Account Reconciliation

Påskynda bokslutsprocessen genom automatiserade kontoavstämningar och transaktionsmatchning. Förbättra precisionen och effektiviteten i era finansiella rapporter, samtidigt som ni effektivt hanterar säkerheten och minskar de risker som vanligtvis är förknippade med denna viktiga process.

Profitability & Cost Management

Få värdefulla insikter om dina mest lönsamma produkter eller affärsområden och, omvänt, dina betydande kostnader. Denna kunskap ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut om inriktningen på ditt företag. Upprätta tydliga och transparenta fördelningsmodeller för lönsamhetsanalyser, kostnadsberäkning av gemensamma tjänster, ekonomisk förvaltning av IT och internprissättning av skatter.

Tax Reporting

Säkerställ sömlös anpassning mellan skatt och finansiell rapportering, vilket förbättrar transparens och regelefterlevnad. Uppnå öppenhet i bolagsskatteförfarandena, inbegripet skatteavsättningar och land-för-land-rapportering.

Narrative Reporting

Ge era siffror ett sammanhang med Narrative Reporting – Allt fler moderna företag använder Narrative Reporting som ett sätt att göra sina siffror begripliga för både interna och externa intressenter. Med Oracle EPM Narrative Reporting har du tillgång till dina källdata och låter dina användare samarbeta på ett säkert sätt under hela rapporteringsprocessen.

Enterprise Data Management

Lås upp kraften i Oracle Enterprise Data Management för att driva ditt företag framåt! Navigera smidigt i det ständigt föränderliga landskapet med robusta funktioner, inklusive styrning av företagsdata, visualisering av förändringsdata och hierarkihantering. Ta ansvar för dina masterdata med oöverträffad smidighet, oavsett om du migrerar applikationer till molnet, navigerar i fusioner och förvärv eller harmoniserar metadataskillnader i hela organisationen. Med Oracle EDM kan du anpassa dig, reagera och utmärka dig i en dynamisk affärsmiljö som aldrig förr.

Vill du veta mer?