Oracle Fusion Cloud - Enterprise Resource Planning

Oracle Fusion Cloud ERP – Financials revolutionerar din ekonomiadministration! Förbättra din beslutsförmåga och håll dig i framkant med denna heltäckande svit av ekonomiapplikationer. Integrera era finansiella kärnprocesser sömlöst, från redovisning och upphandling till kostnadshantering och intäktsredovisning, och skapa ett sammanhängande och effektivt ekosystem. Oracles Fusion Cloud ERP – Financials är ditt ultimata verktyg för att optimera den finansiella prestandan och säkerställa din organisations finansiella framgång.

Hantera alla aspekter av din finansverksamhet med Oracle ERP

Redovisning och kontroll

Oracle ERP:s bokföringsprogram har utvecklats för att effektivisera finansiella processer och tillhandahålla ett dynamiskt gränssnitt för både bokföring och automatiserade bokningar i reskontran. Denna intelligenta integration automatiserar överföringen av viktig finansiell information till huvudboken, vilket revolutionerar hur CFO:er och controllers hanterar sina finansiella data. Som ett resultat får de omedelbar tillgång till en heltäckande bild av organisationens finansiella landskap i realtid. Denna omvandling säkerställer inte bara att data är korrekta och aktuella, utan ger också finansiella ledare möjlighet att fatta snabba, datadrivna beslut som styr företaget mot större ekonomisk framgång och regelefterlevnad.

Accounting Hub

Ta kontroll över din finansiella verksamhet genom att konsolidera data från olika redovisningssystem och effektivisera processerna. Oracle Fusion Accounting Hub, en banbrytande molnapplikation, harmoniserar data från olika finansiella system och ger ert ekonomiteam ett heltäckande perspektiv på finansiella data. Detta leder till förbättrad prognossäkerhet, snabbare rapporteringscykler och förenklat beslutsfattande för din organisation.

Kundreskontra och kassa

Oracle erbjuder en avancerad finansiell programvara som optimerar hanteringen av kundfordringar. Det effektiviserar verksamheten, minskar överflödig data och säkerställer en sömlös integration med banksystemen. Detta ger företagen möjlighet att fatta välgrundade finansiella beslut baserade på kunddata, och systemet är dessutom helt kompatibelt med IFRS 15. Med Oracle Fusion Cloud ERP optimeras den finansiella likviditeten och effektiviteten fullt ut.

Leverantörsreskontra och utlägg

Oracle erbjuder en heltäckande lösning för hantering av leverantörsreskontra och utläggsredovisning. Detta inkluderar incitament för tidiga betalningar till leverantörer genom dynamiska rabatter, effektivisering av fakturering med beröringsfri automatisering, konsolidering av leverantörsreskontra för att minska driftskostnaderna och snabbare kostnadshantering genom digital assistans, mobil inmatning, automatiserade kontroller och effektiv revision. Oracles integrerade AI-appar för ERP gör det möjligt för organisationer att förbättra sina finansiella processer, spara tid och optimera kostnadskontrollen.

Remittance money. Forward cash overseas. Direct funding, give allowance, spare sum. Getting payroll. Transferring forex money. Drop coin. Vector isolated concept metaphor illustration.

Tillgångar och leasingförvaltning

Oracles lösning för hantering av tillgångar och leasingavtal automatiserar hela livscykeln för tillgångar, från förvärv till utrangering. Den stöder flera olika skattemässiga avskrivningsstrategier och säkerställer efterlevnad av IFRS, GAAP och olika skattekrav. Detta förenklar redovisningen och uppfyller ASC 842 och IFRS 16-standarderna för nyttjanderättstillgångar och leasingavtal, från början till slut, vilket minskar komplexiteten och förbättrar den finansiella kontrollen.

Modern city building with cars and trees. Facade of skyscraper or business cener. Vector illustration in flat style.

Rapportering och analys

Oracle Fusion Cloud ERP – Oracles mest omfattande redovisningssystem fångar inte bara upp finansiella transaktioner utan har även rapporterings- och analysfunktioner. De inbyggda instrumentpanelerna ger ekonomicheferna verktyg för att förstå organisationens finansiella hälsa och för att gå ner på detaljnivå. Dessa instrumentpaneler erbjuder realtidsbedömningar av viktiga finansiella nyckeltal (KPI), inklusive current ratio, quick ratio, skuldkvot, nettorörelsekapital och lageromsättningshastighet, bland andra.

Audit service assistance. Financial report, bookkeeping analysis, company finances management. Financier making corporate expenses assessment. Vector isolated concept metaphor illustration

Riskhantering och regelefterlevnad

Moderna redovisningsprogram går längre än bara bokföring och bidrar till finansiell transparens, regelefterlevnad och riskhantering. Det effektiviserar verksamheten, minskar antalet fel och säkerställer regelefterlevnad av föränderliga skatte- och myndighetskrav. Dessutom skyddar den mot bedrägerier, säkrar data och stöder efterlevnad av bestämmelser som Sarbanes-Oxley (SOX). Denna heltäckande lösning ger organisationer sinnesro i det ständigt föränderliga finansiella landskapet.

Vill du veta mer?