Bank och Finanstjänstesektorn

Inom Bank- och Finanstjänstesektorn pågår en transformation, där traditionella koncept nu omprövas. Tack vare mobil teknik kan betalningar nu genomföras direkt med ett knapptryck.

Open banking och maskininlärning skapar en unik möjlighet att minska risk samtidigt som man får möjlighet att ta sig an nya kunder och erbjuda nya tjänster och produkter.

Ökande krav på compliance ställer högre krav på rapportering och fortsatt höga krav på IT-säkerhet, särskilt då fler och fler institutioner övergår till molnet.

Uppkomsten av digitala valutor och blockchain, som utmanar den konventionella synen på det ekonomiska värdet av transaktioner, kommer förmodligen ha en ännu djupare påverkan inom bankvärlden.

På Navigate Consulting har vi lång erfarenhet av att arbeta med stora etablerade banker som SEB, Swedbank, Handelsbanken och Natwest (f.d.The Royal Bank of Scotland), men också mindre nischaktörer som exempelvis Nordax.

För att ta reda på vad vi kan hjälpa er, kontakta oss gärna på info@navigateconsulting.se

Processexpertis inom Bank och Finanstjänstesektorn