Fakturahantering - Invoice Distribution Approval and Control

IDAC är Navigate Consultings standardprodukt för godkännande och kontroll av fakturor. Det säkerställer att era policyer följs och att korrekta fakturor betalas i tid.  

IDAC:s användarvänliga gränssnitt ger en väldigt bra överblick över alla fakturor samtidigt som slutanvändarna med lösningen kan hantera sina konteringar och godkännanden på ett enkelt och intuitivt sätt. Lösningen är byggd på senaste standard för Oracles molntjänster och inom Oracles egna moln. Förutom en ”best practice”-uppsättning kan lösningen även skräddarsys via standardkonfiguration och kan på så sätt uppfylla olika krav på regelefterlevnad samt verksamhetsprocesser i ett intuitivt användargränssnitt.

IDAC ansluter sömlöst till er instans av Oracle ERP Cloud

IDAC säkerställer att era policyer följs och att korrekta fakturor betalas i tid

Stora fördelar:

Intelligent och effektiv styrning

Automatiserad hantering av avancerade efterlevnadsregler

Hantera omatchade leverantörsfakturor och fakturarader

Affärsscenarier där IDAC gör nytta:

Alltid uppdaterad och kompatibel med Oracle ERP Cloud

Skärmdumpar:

Bli kontaktad av oss

(1) baserat på det genomsnittliga antalet fakturarader