Fakturahantering - Invoice Distribution Approval and Control

IDAC är Navigate Consultings standardprodukt för godkännande och kontroll av fakturor. Det säkerställer att era policyer följs och att rätt fakturor betalas i tid.

IDAC’s användarvänliga gränssnitt ger en utmärkt överblick över alla fakturor och användare kan hantera dessa på ett enkelt och intuitivt sett. Den är byggd med hjälp av senaste standard teknik ovanpå Oracle Cloud Infrastructure och kan skräddarsys via standardkonfiguration för att uppfylla våra kunders behov avseende användarupplevelse, efterlevnad och processer.

IDAC ansluter sömlöst till er instans av Oracle ERP Cloud

IDAC säkerställer att era policyer följs och att korrekta fakturor betalas i tid

Stora fördelar:

Intelligent och effektiv styrning

Automatiserad hantering av avancerade efterlevnadsregler

Hantera omatchade leverantörsfakturor och fakturarader

Affärsscenarier där IDAC gör nytta:

Alltid uppdaterad och kompatibel med Oracle ERP Cloud

Skärmdumpar:

För mer information om hur IDAC och Navigate Consulting kan skapa värde för din organisation, vänligen kontakta oss idag!