Projektledning

Inom projektledning erbjuder Navigate Consulting projektledningshjälp för alla typer och storlekar av IT-projekt.

Projektledare på Navigate Consulting arbetar i interna projekt eller direkt med kunder. Projektgrupper består vanligtvis av specialister inom flera olika områden. Det kan vara kollegor på Navigate Consulting, andra konsulter som anlitats av kunden eller kundens egen personal. Ofta är det en kombination av alla tre. Som projektledare är det viktigt att du, förutom att hantera de strängaste kraven, skapar en stimulerande och kreativ arbetsmiljö i teamet.

Förutom att leda projekt arbetar våra projektledare med att effektivisera våra projektorganisationer, införa nya moderna arbetsmetoder och coacha mindre erfarna projektledare.

Våra projektledare är väl förtrogna med vanliga projekt- och utvecklingsmetoder. som PPS, PROPS, Scrum, MSF, RUP.