Experter inom ERP

Vi erbjuder expertis och service under hela ERP-systemets livscykel och garanterar högkvalitativt arbete i alla faser. Våra lösningar uppfyller dina affärsbehov och processer, inklusive:

Vi prioriterar kostnadseffektiv förvaltning och framtidssäkring. Som rådgivare ser vi till att ni får ut det mesta ur ert affärssystem samt att projektet levereras kostnadseffektivt. Lita på att vi ger expertrådgivning och stöd.

Vår process

I samband med inköp eller byte av ett affärssystem finns det många parametrar att ta hänsyn till innan man fattar ett beslut om en sådan långsiktig investering. Ett systemskifte innebär inte bara ett teknikskifte utan påverkar också den verksamhet och de processer som du arbetar med. Det är därför nödvändigt att se till att det finns systemstöd för alla företagets affärskritiska processer. Navigate Consulting har erfarenhet från små och stora upphandlingar, från både kund- och leverantörsparter och har möjlighet att agera som stöd i detta arbete.

Innan större projekt planeras är det lämpligt att inleda en förstudie för att fastställa arbetets omfattning och de resurser som behövs. Förstudien ligger sedan till grund för beslut om projektets genomförande. Vi utför ofta förstudier och arbetar enligt metoden Practical Project Management (PPS).

Vid mindre projekt, ändringar eller tillägg till systemet måste behov och krav utvecklas och dokumenteras. Det är också viktigt att de behov och förfrågningar som kommer från verksamheten är i linje med andra affärspolicyer. Vi utför ständigt liknande uppdrag och dokumenterar vårt arbete enligt OUM (Oracle) och SureStep (Microsoft).

ERP-system som vi arbetar med

Som ett av världens största mjukvaruföretag har Oracle en mycket stark teknisk plattform att stå på. ERP-systemet är mycket välintegrerat med andra komponenter i den tekniska stacken, vilket ger goda möjligheter att dra nytta av stöd för säkerhet, integrationer etc.
Navigate Consulting kan erbjuda tjänster och lösningar inom de flesta delar av Oracles produktutbud. Detta inkluderar allt från systemarkitektur, PaaS, IaaS, DBA-konsultation (prestanda/justering, säkerhetskopiering/återställning, säkerhet etc.) till systemutveckling och funktionellt arbete inom områdena Financials, Projects, EPM Consolidation, EPM Budget and Planning, Manufacturing, SCM och HCM.

Efter ett stort antal förvärv av teknik och applikationer för ERP har Oracle lanserat sin nya produktsvit Fusion Applications. De har utformats från grunden och har haft möjlighet att utnyttja innovationens och de nya lösningarnas fulla potential. Samtidigt har det varit möjligt att bygga upp bästa praxis i form av arbetslivserfarenhet som samlats in från tusentals kunders olika affärsprocesser.

Navigate Consulting var ett av de första konsultföretagen som investerade i kunskap om Oracle Fusion Applications och vi är stolta över att Oracle redan i mars 2013 erkände oss som specialister inom Oracle Fusion HCM och Oracle Fusion Financials. Vi har för närvarande certifierade konsulter som har erfarenhet av att arbeta i projekt med Oracle Fusion Applications, både på plats och som molntjänster, inklusive områdena ekonomi, EPM-konsolidering, EPM-budget och planering, Human Capital Management (HCM) och Supply Chain Management (SCM).