Navigate Consulting Indien


2014 startade Navigate Consulting sitt Indiska dotterbolag med kontor i Pune. Detta initiativ har ökat vår kapacitet avseende konsultinsatser inom området Oracle Applications.
Vår satsning i Indien bygger på samma koncept som gjort oss framgångsrika i Sverige.

Läs mer

Oracle Cloud Application Services


Vid införande av avancerade systemlösningar är valet av konsultbolag som hjälper till med implementationen minst lika viktigt som valet av själva systemet. Vi på Navigate Consulting har en gedigen erfarenhet av projekt där vi genom åren utfört en mängd lyckade projekt med applikationer från Oracle.
Läs mer

Utmanande och självständigt jobb


Söker du ett utmanande och självständigt jobb? Navigate Consulting upplever fortsatt stark efterfrågan på marknaden och söker därför ytterligare medarbetare. Har du tidigare arbetat med Oracles applikationer som funktionell konsult, utvecklare eller applikations DBA så är din profil intressant för oss.
Läs mer